Vysvětlení pojmů u výsledků technických prohlídek vozidel

 

známka TK

 

A/ Vozidlo způsobilé provozu po pozemních komunikacích
- vozidlo je bez závad, nebo pouze s lehkými závadami. Je způsobilé na stanovenou lhůtu k provozu po pozemních komunikacích. Usmívající
-
B/ Vozidlo dočasně způsobilé provozu po pozemních komunikacích
- na vozidle byly zjištěny závady vážného charakteru. Je možno uplatnit opakovanou prohlídku do 30 dnů, při které se překontrolují dříve zjištěné vážné závady. Vozidlo může jezdit po pozemních komunikacích do odstranění závad. Zamračený
-
C/ Vozidlo nezpůsobilé provozu po pozemních komunikacích

závady na vozidle zjištěné při prohlídce jsou nebezpečného charakteru, do 30 dnů je stanovená lhůta na jejich odstranění při opakované prohlídce, na které se kontrolují dříve zjištěné nebezpečné, případně i vážné závady, pokud byly součástí. Zamračený

 

POZOR!!! vozidlo není způsobilé jízdy po pozemních komunikacích.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.